Siikalatvan kunnan rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen. Rakennusjärjestys ohjaa ja säätelee maankäyttö- ja rakennuslain ja – asetuksen sekä muiden rakentamista ohjaavien lakien ja säädösten ohella rakentamista Siikalatvan kunnassa. Rakennusjärjestys koskee maakäyttö- ja rakennuslain nojalla säädeltäviä asioita. Rakentamista saattaa koskea myös muu lainsäädäntö tai muut kunnalliset määräykset (esim. ympäristönsuojelumääräykset, jätehuoltomääräykset).

Rakennusjärjestys on voimassa kaikilla Siikalatvan kunnan alueilla. Rakennusjärjestyksen määräykset ovat asemakaavoja ja yleiskaavoja täydentäviä siten, että kaavamääräykset ovat ensisijaisia.
Soveltavan viranomaisen on noudatettava rakennusjärjestystä, poikkeaminen rakennusjärjestyksestä vaatii poikkeamispäätöksen.
Rakennusjärjestyksen tarkoituksena on ohjein, säännöin ja määräyksin opastaa rakentaja kohti tasapainoista ja viihtyisää lopputulosta ja samalla edistää hyvää ympäristökuvaa ja hyvää rakennustapaa.

Rakennusjärjestyksen tehtävä on kehittää Kunnan elinympäristön maaseutumaisuutta ja pienimittakaavaisuutta sekä viihtyisyydelle ja elinkeinotoiminnoille tärkeitä kauniita, omaleimaisia ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita maisemia. Rakennettaessa pyritään säilyttämään arvokkaita maisema- alueita, perinteistä rakennuskantaa, muodostamaan uudisrakennusten sijoittelulla perinteisen mallisia suojaisia pihapiirejä sekä huomioidaan olemassa oleva luonto. Rakennettaessa Mankilankylään tulee jo suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon mahdollisten tulvien aiheuttamat erityispiirteet.

LUE KOKO RAKENNUSJÄRJESTYS TÄSTÄ (pdf)

Rakennusjärjestyksen liitteet:
Liite 1 ja 2
Liite 3
Liite 4