Tarjousten pyytäminen Siikalatvan kunnan ostoliikenteistä

Tarjousten pyytäminen Siikalatvan kunnan ostoliikenteistä

Siikalatvan kunnan ostoliikenteiden tarjouskilpailu on käynnistetty ja siitä on ilmoitettu 8.5.2018 internet-sivulla www.hankintailmoitukset.fi .

Asiakirjat ovat saatavissa suomenkielisinä. Tarjouskilpailuasiakirjat ovat noudettavissa tarjousaikana sähköisesti HILMA –palvelun internet-sivuilta www.hankintailmoitukset.fi  

Rantsilan asemakaavan muutos

Rantsilan asemakaavan muutos

Rantsilan asemakaavan muutos kortteleissa 21, 22, 23, 24, 25 ja 30 sekä osaa korttelista 32 ja vähäinen laajennus asemakaava-alueen eteläpuolella

Siikalatvan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 26.3.2018 § 61 Rantsilan asemakaavan muutoksen laatimisesta maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 62 §) mukaisesti.

Ilmoitamme kaavoitustyön käynnistymisestä ja osallistumis- ja arviointisuunni-telman (OAS) nähtäville asettamisesta MRL 63 § ja 64 § mukaisesti.

Sivut

Tilaa syöte Siikalatva RSS