Kevät keikkuen tulevi !

Päivä pitenee ja valon määrä kasvaa huiman nopeasti !  Ennätyshanget sulavat yläjuoksulla  ja tulvia on odotettavissa . Ely-keskuskin  jo varoittelee alustavasti asiasta.  Puolivälissä huhtikuuta lienee jo vettä paljon - toivottavasti vain Uljuassa ja jokiuomassa - huonommassa tapauksessa pelloilla ja teillä. Vähälamujärven alapuolella tie oli poikki jo tätä kirjoittaessa ja tilanne oli pahenemaan päin. Nyt on korkea aika siirrellä rehupaalit pois tulevilta tulva-alueilta ja varautua hoitamaan kotihoidon asiakkaat mahdollisesta tulvasta huolimatta.

Visioita ja arvoja

Taustaa vision ja arvojen kirkastamiselle

Siikalatvan edellinen kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntalain mukaisen kuntastrategian 19.12.2016.  Strategiatyön yhteydessä kunnan visio määriteltiin pitkän mallin mukaisesti seuraavasti:

 "Siikalatva Suomen keskipisteessä on yrittäjäystävällinen,tunnettu ja vireä maaseutukunta vilkkaan nelostien varrella - elinkeinoelämältään monipuolinen ja kehittyvä!

Kunnantalous on tasapainossa ja palvelut toimivat -kuntalaisten arki on sujuvaa.

Sivut

Tilaa syöte Siikalatva RSS