Kestilän kirkonkylän osayleiskaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus

Kestilän kirkonkylän osayleiskaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus

Siikalatvan kunta on laatimassa Kestilän kirkonkylän alueelle oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jolla ohjataan asemakaavoitusta ja joka antaa kunnalle päätösvaltaa niin asemakaavoituksessa kuin yleensäkin rakennetun ympäristön kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Kaavoitettava alue käsittää Kestilän kirkonkylän lähiympäristöineen sekä Temmeksen ja Pyhännän suuntaan kulkevan seututien 822 lähiympäristöt. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 10 km2.

Sivut

Tilaa syöte Siikalatva RSS