Lukiosta ja kouluverkosta

Siikalatvan kunnan päättäjät ovat käsitelleet lukuisissa kokouksissaan ja iltakouluissaan lukion ja kouluverkon tilannetta.   Valtuusto on 13.2. iltakoulussaan ja 26.2.2018 kokouksessaan ylimpänä päättävänä elimenä käynyt hyvää  keskustelua asiassa.  Lukioasia on selvä ja vain teknisistä viivästyksistä johtuen valtuusto siunaa julkisuudessa olleet lukiosuunnitelmat osaltaan  kokouksessaan 12.3.  Viivästys johtuu lopullisen vuokrasopimuksen viivästymisestä niin, että se ei ehtinyt laillisessa ajassa valtuuston kokouskutsuun.

Kunnanjohtajan kommenteista tai pikemminkin niiden puuttumisesta

Olen hakenut Siikalatvaa kaikilla mittareilla selvästi suuremman ja taloudellisesti paremmassa asemassa olevan kunnan johtoon. Minua ei ole pyydetty eikä houkuteltu.  Puhtaasti oma ratkaisu, jolla pyrin uralla eteenpäin.Asia on melko lailla henkilökohtaisista syistä johtuva.  Miksi sitten en ole asiaa halunnut lehdissä kommentoida muutoin kuin toteamalla, että Suomussalmi on minulle 30 vuoden ajalta tuttu paikkakunta.  Se johtuu pääosin siitä, että on kovin varhainen vaihe tuon hakuprosessin osalta.

Visit- Siikalatva sivut tulossa - käyttöönotto

Siikalatvan kunnan uudet nettisivut otettiin käyttöön 1.11.2017.  Ne ovat mainiot ja mikä parasta omin paikallisin voimin rakennetut alusta loppuun !   Ensimmäisessä vaiheessa jäi toteuttamatta Visit-Siikalatva osio, jossa Siikalatvan kunnan matkailullista tarjontaa esitellään vierailijoille - hiukan myöhemmin  myös englannin kielisenä.  Tämä seuraava vaihe on tehty kunnan oman väen sekä paikallisten yrittäjien ja hanketoimijoiden voimin ja julkaistaan  7.3.2018. 

Siikalatva – Rohkea edelläkävijä !

Tullessani  kaksi vuotta sitten keväällä Siikalatvalle havaitsin monien asioitten kunnan hallinnossa ja toiminnassa   olevan kovin perinteisellä tolalla – asiat hoidettiin niin kuin on ennenkin totuttu hoitamaan.  Joissakin kohdissa tämä toimi ihan hyvin – vanha konsti on toisinaan parempi kuin pussillinen uusia.

Fakta kuitenkin oli, että suuri osa toiminnoista hoidettiin tehottomasti ja vanhanaikaisesti – oli hiukan jämähdetty. Taloudenkin kanssa oli vaikeaa !

Kevät keikkuen tulevi !

Päivä pitenee ja valon määrä kasvaa huiman nopeasti !  Ennätyshanget sulavat yläjuoksulla  ja tulvia on odotettavissa . Ely-keskuskin  jo varoittelee alustavasti asiasta.  Puolivälissä huhtikuuta lienee jo vettä paljon - toivottavasti vain Uljuassa ja jokiuomassa - huonommassa tapauksessa pelloilla ja teillä. Vähälamujärven alapuolella tie oli poikki jo tätä kirjoittaessa ja tilanne oli pahenemaan päin. Nyt on korkea aika siirrellä rehupaalit pois tulevilta tulva-alueilta ja varautua hoitamaan kotihoidon asiakkaat mahdollisesta tulvasta huolimatta.

Visioita ja arvoja

Taustaa vision ja arvojen kirkastamiselle

Siikalatvan edellinen kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntalain mukaisen kuntastrategian 19.12.2016.  Strategiatyön yhteydessä kunnan visio määriteltiin pitkän mallin mukaisesti seuraavasti:

 "Siikalatva Suomen keskipisteessä on yrittäjäystävällinen,tunnettu ja vireä maaseutukunta vilkkaan nelostien varrella - elinkeinoelämältään monipuolinen ja kehittyvä!

Kunnantalous on tasapainossa ja palvelut toimivat -kuntalaisten arki on sujuvaa.

Sivut

Tilaa syöte Siikalatva RSS