Maatalouslomittajan ammatti


Tänä päivänä lomittajan on hallittava työssään monenlaisia taitoja. He ovat parhaimmillaan "tuhat taitureita". Maatalouslomittajan työhön kuuluvat tilalla päivittäiset, tuotannon jatkumiselle välttämättömät työt mm. eläinten hoito ja ruokinta, lypsy- ja puhtaanapitotyöt.

Lomittaja käyttää tiloilla monenlaisia koneita ja laitteita. Lypsylaitteet, lannanpoistokoneet, traktorit ja pienkuormaimet ovat hänelle arkipäivää. Maatalouslomittaja voi osallistua myös tilan kasvinviljelytöihin yrittäjän sairasloman aikana.

Työpäivä jakaantuu aamu ja iltapäivätöihin, keskipäivällä on usein omaa aikaa. Oma auto on välttämätön työmatkojen kulkemiseen.

Toisinaan lomittaja työskentelee tilan toisen yrittäjän kanssa, mutta usein yksin tai toisen lomittajan kanssa. Yksintyöskentelyssä on varauduttava tekemään itsenäisiä päätöksiä ja kantamaan vastuu tilan eläimistä ja koneista.

Maatalouslomittajan työssä korostuvat eläintenkäsittelytaidot, elintarvikehygienian, kotieläinten ruokinnan ja terveydenhoidon tuntemus. Hyvät ihmissuhdetaidot ovat eduksi.

Ammattitaitoisille maatalouslomittajille on työpaikkoja aina tarjolla. Monipuolista osaamista arvostetaan.

Karjatalous- ja lomittajakoulutusta järjestävät luonnonvara-alan oppilaitokset.

Lisätietoa lomittajan työstä