Lomituspalveluetuudet


Vuosiloma

Vuosilomaoikeus on 26 päivää kalenterivuodessa, johon saa sisältyä enintään kolme sunnuntaita tai arkipyhää. Lomaoikeus on henkilökohtainen ja sitä haetaan lomituspalveluiden paikallisyksiköstä kirjallisesti.

Sijaisapu

Sijaisapulomitusta myönnetään siihen oikeuttavan syyn ja todellisen tarpeen mukaan. Sijaisapuhakemus tehdään suullisesti tai kirjallisesti ja syystä tulee toimittaa liite hakemukseen. Myös kasvinviljelijä on oikeutettu sijaisapulomitukseen.

Sijaisapusyitä ovat mm. sairaus tai tapaturma, äitiysloma, isyysloma, alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaa, alle 10-vuotiaan lapsen äkillinen sairaus, kuntoutus, työkykyä ylläpitävä toiminta, aikuiskoulutus, varusmies- ja siviilipalvelus sekä kertausharjoitus, tuottajajärjestön maakunnallinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen kokous sekä lähiomaisen hautajaiset.

Sijaisavun maksu

Sijaisavusta peritään Myel-työtuloon perustuva maksu lomitustunnilta. Sijaisapusyystä riippuen maksu voi olla alennettu tai korotettu.

Tuettu maksullinen lomittaja-apu

Tuettu maksullinen lomittaja-apu on tarkoitettu vuosilomaan oikeutetuille karjatilayrittäjälle ja sitä voi saada enintään 120h/yrittäjä/kalenterivuosi. Maksullista lomittaja-apua voi saada myös muuhun kuin maatalousyrityksen toimintaan liittyviin töihin lomittajan ammattitaito huomioon ottaen. Paikallisyksikkö voi järjestää maksullista lomittaja-apua mikäli se on mahdollista vaarantamatta sijaisavun ja vuosiloman toteutumista.120 tunnin lomittaja-avun hinta on 10,59 €/tunti.

Täysin maksullinen

Täysin maksullista lomittaja-apua voivat saada myös muut kuin lomituspalveluihin oikeutetut maatalousyrittäjät, mikäli paikallisyksiköllä on lomittajia vapaana. Täysin maksullisen lomittaja-avun hinta on 23,93 €/ tunti.