Leirikeskus Ristironkkeli

Leirikeskus Ristironkkeli on kunnan omistama leirikeskus, joka valmistui vuonna 1995. Leirikeskuksessa on 31 vuodepaikkaa vuodevaatteineen. Leirikeskus sijaitsee Järvitalonjärven rannalla, Temmes-Kestilä maantien varressa. Järven kohdalla sijaitsee lentokoneiden varalaskeutumispaikka.
Käyttömaksut
€/vrk €/pv
Kunta ( oma käyttö) 60 50
Siikalatvaiset järjestöt, yhdistykset,
yhteisöt, seurakunta
115 70
Siikalatvaiset yritykset, yksityiset 125 80
Muut käyttäjät,
ulkopaikkakuntalaiset
170 100
Leirikeskus on varattavissa yksityisten ja yhteisöjen käyttöön.
Lisätietoja vapaa-aikasihteeri Sinikka Lehtosaarelta
puh. 044-5118 672
Kangasjärven maja
1 vrk 3 vrk vko
Retkeilymaja 75€ 175€ 350€

Sauna, itse lämmitys 15€

Majan vuokraaja huolehtii itse siivouksesta, muuten siivouksesta peritään erikseen 35€