Yleistietoa Siikalatvan kunnasta

Siikalatvan kunta on perustettu 1.1.2009 lakkautettujen Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan kuntien tilalle. Kunnan hallinnollinen keskus sijaitsee Pulkkilassa valtatie 4:n (E75) ja Raahe-Iisalmentien (88) risteyskohdassa.
Yleisessä hallinnollisessa jaotuksessa Siikalatvan kunta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntaan.


Sijainti

Siikalatvan kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, maantieteellisesti Suomen keskipisteessä. Siikalatvan naapurikuntia ovat pohjoisessa Liminka, Muhos ja Vaala, lännessä Haapavesi, Siikajoki ja Raahe. Etelässä naapurikuntana on Kärsämäki ja idässä Kajaani ja Pyhäntä.


Liikenneyhteydet

Kuntaa halkovat valtatie 4 ja kantatie 88. Siikalatvalta on hyvät yhteydet:
- Ouluun 60 km Rantsilasta, 90 km Pulkkilasta ja Kestilästä, 100 km Piippolasta
− lentokentälle Oulunsaloon 55 km Rantsilasta, 90 km Pulkkilasta ja Kestilästä, 100 km Piippolasta
− Kajaaniin 90 km Kestilästä, 100 km Piippolasta, 110 km Pulkkilasta, 140 km Rantsilasta
− Raaheen 70 km Rantsilasta, 90 km Pulkkilasta, 100 km Piippolasta, 110 km Kestilästä
− Ylivieskaan 75 km Pulkkilasta, 90 km Rantsilasta, 80 km Piippolasta, 110 km Kestilästä

Pinta-alat

Siikalatvan kunnan kokonaispinta-ala on 2 229 km2, josta vesipinta-alaa on 58,62 km2 ja maapinta-alaa 2 171 km2. Asukastiheys on 2,7 as/km2. Suurimmat vesistöt kunnan alueella ovat Siikajoki, Lamujoki ja Uljuan tekojärvi.


Väestö

Vuoden 2015 lopussa asukkaita kunnassa oli 5679. Ikärakennejakauman mukaan 0-14 -vuotiaden osuus väestöstä on 16,3 %, 15-64 -vuotiaiden osuus 57,4 % ja yli 65-vuotta täyttäneiden osuus 26,3 %.

Taloudellinen huoltosuhde on 1,740.


Asuminen

Asuntokuntien lukumäärä on 2 724. Rivi- ja pientaloissa asuvien osuus asuntokunnista on noin 97 % ja vuokra-asunnoissa asuvien osuus noin 19,5 %. Vapaa-ajan asuntoja kunnan alueella on noin 925 kpl.


Työmarkkinat ja elinkeinot

Siikalatvan kunnassa on työpaikkoja 2190 ja työpaikkaomavaraisuusaste on noin 96 %. Työttömyysaste on 10,9 % (4/2016). Työvoiman määrä on 2411 hlöä. Kunnan työpaikoista teollisuustyöpaikkojen osuus on noin 16 %, maa- ja metsätalouden osuus on 24 % ja palveluiden osuus on 58 %.

Yritystoimipaikkoja on 588.


Taloustietoa

Vuosibudjetti 47,5 milj. euroa
Verotulot 17,7 milj. euroa
Tuloveroprosentti v. 2016 22,25
Kiinteistöveroprosentit v. 2016
- yleinen 1,00 %
- vakituiset asunnot 0,65 %
- muut asuinrakennukset 1,25 %

Siikalatvan vaakuna sekä sijainti Suomessa.