Yleistietoa Siikalatvan kunnasta

Siikalatvan kunta on perustettu 1.1.2009 lakkautettujen Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan kuntien tilalle. Kunnan hallinnollinen keskus sijaitsee Pulkkilassa valtatie 4:n (E75) ja Raahe-Iisalmentien (88) risteyskohdassa.
Yleisessä hallinnollisessa jaotuksessa Siikalatvan kunta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntaan.


Sijainti

Siikalatvan kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, maantieteellisesti Suomen keskipisteessä. Siikalatvan naapurikuntia ovat pohjoisessa Liminka, Muhos ja Vaala, lännessä Haapavesi, Siikajoki ja Raahe. Etelässä naapurikuntana on Kärsämäki ja idässä Kajaani ja Pyhäntä.


Liikenneyhteydet

Kuntaa halkovat valtatie 4 ja kantatie 88. Siikalatvalta on hyvät yhteydet:
- Ouluun 60 km Rantsilasta, 90 km Pulkkilasta ja Kestilästä, 100 km Piippolasta
− lentokentälle Oulunsaloon 55 km Rantsilasta, 90 km Pulkkilasta ja Kestilästä, 100 km Piippolasta
− Kajaaniin 90 km Kestilästä, 100 km Piippolasta, 110 km Pulkkilasta, 140 km Rantsilasta
− Raaheen 70 km Rantsilasta, 90 km Pulkkilasta, 100 km Piippolasta, 110 km Kestilästä
− Ylivieskaan 75 km Pulkkilasta, 90 km Rantsilasta, 80 km Piippolasta, 110 km Kestilästä

Pinta-alat

Siikalatvan kunnan kokonaispinta-ala on 2 229 km2, josta vesipinta-alaa on 58,62 km2 ja maapinta-alaa 2 171 km2. Asukastiheys on 2,7 as/km2. Suurimmat vesistöt kunnan alueella ovat Siikajoki, Lamujoki ja Uljuan tekojärvi.

Väestö

Vuoden 2016 lopussa asukkaita kunnassa oli 5584. Ikärakennejakauman mukaan 0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä on 15,6 %, 15-64 -vuotiaiden osuus 56,2 % ja yli 65-vuotta täyttäneiden osuus 28,2 %.

Taloudellinen huoltosuhde on 174,6.

Asuminen

Asuntokuntien lukumäärä on 2623. Rivi- ja pientaloissa asuvien osuus asuntokunnista on noin 97 % ja vuokra-asunnoissa asuvien osuus noin 19,7 %. Vapaa-ajan asuntoja kunnan alueella on noin 925 kpl.

Työmarkkinat ja elinkeinot

Siikalatvan kunnassa on työpaikkoja 2031 ja työpaikkaomavaraisuusaste on noin 98 %. Työttömyysaste on 11 % (7/2017). Työllisen työvoiman määrä on 2067 hlöä. Kunnan työpaikoista teollisuustyöpaikkojen osuus on noin 15,2 %, maa- ja metsätalouden osuus on 24,2 % ja palveluiden osuus on 59 %.


Taloustietoa

Vuosibudjetti 45,1 milj. euroa
Verotulot 16,5 milj. euroa
Tuloveroprosentti v. 2017 22,00
Kiinteistöveroprosentit v. 2017
- yleinen 1,00 %
- vakituiset asunnot 0,65 %
- muut asuinrakennukset 1,25 %
- voimalaitokset 3,10 %
- rakentamaton rakennuspaikka 2,00 %

Siikalatvan vaakuna sekä sijainti Suomessa.