Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto.Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on kulttuuri- ja kirjastopalvelujen, nuoriso- ja liikuntapalvelujen ja kansalaisopistopalvelujen järjestäminen sekä ratkaista asiat, jotka on säädetty ja määrätty kunnan päätettäväksi seuraavissa laeissa ja asetuksissa:

  • kirjastolaissa ja asetuksessa
  • laissa ja asetuksessa kuntien kulttuuritoiminnasta
  • liikuntalaissa ja -asetuksessa
  • nuorisolaissa ja -asetuksessa
  • vapaasta sistystyöstä annetussa laissa ja asetuksessa
  • taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ja asetuksessa
  • museolaissa ja -asetuksessa
  • laissa sivistystoimen henkilöstön kelpoisuudesta

Kirjastotoimenjohtaja Riitta Tranberg

p. 044 511 8675
Rantsilan kirjasto
Kunnantie 1
92500 Rantsila