Kuulutus/Kaavamuutos Rantsilan kirkonkylän korttelissa 221 voimaan

Siikalatvan kunnan Rantsilan kirkonkylän kaavamuutos korttelissa 221 on tullut voimaan MRL 200 §:n mukaisesti. Kaavamuutos on hyväksytty Siikalatvan kunnanvaltuustossa 24.10.2016 (§ 80).

Kunnanhallitus