KUNTAVAALIT 2017, TIETOJA ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYKSESTÄ

Äänioikeusrekisteri
Väestörekisterikeskus on perustanut äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen väestötietojärjestelmän mukaan tulevissa vaaleissa äänioikeutettu. Joka katsoo, että hänet on oikeudet- tomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai että häntä koskeva tieto on siinä virheellinen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maistraatille viimeistään 24.3.2017 klo 16.


Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustoissa. Lisäksi ennakkoon voi äänestää erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa, joita ovat sairaalat, tietyt sosiaalihuollon toimintayksiköt ja rangaistuslaitokset sekä suomalaiset laivat. Edelleen ennakkoäänestys voidaan säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3.-4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.-1.4.2017.

Kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Siikalatvan kunnassa ovat:

Äänestyspaikka:
Käyntiosoite:
Kestilä, kunnantoimisto
Hallintotie 5, 92700 Kestilä
Piippola, kunnantoimisto
Keskustie 9, 92620 Piippola
Pulkkila, kunnantalo
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
Rantsila, kirjasto
Kunnantie 1, 92500 Rantsila


Ennakkoäänestyspaikat ovat ennakkoäänestystä varten avoinna

29.-31.3.2017
klo 10.00-17.00
1.4.2017
klo 10.00-13.00 (vain Pulkkilan
ennakkoäänestyspaikka avoinna)
2.4.2017
klo 10.00-14.00
3.4.2017
klo 10.00-17.00
4.4.2017
klo 10.00-18.00


Laitosäänestys- ja kotiäänestys
Laitosäänestyspaikkoina toimivat Palvelukeskus Pihlajisto ja Kestilän vankila Kestilässä, Palvelukeskus Vaarintalo Piippolassa, Palvelukeskus Koivulehto ja Siikalatvan vuodeosasto Pulkkilassa sekä Palvelukeskus Kotipiha Rantsilassa.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksestä ilmoitetaan tarkemmin erikseen jäljempänä.

Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivä on sunnuntaina 9.4.2017. Vaalitoimitus alkaa klo 9 ja päättyy klo 20. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat samat kuin yllä mainitut yleiset ennakkoäänestyspaikat. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänestäjän äänestyspaikka on merkitty väestörekisterikeskuksen äänestäjälle postittamaan ilmoituskorttiin.


Siikalatvan kunnassa 14.2.2017

Siikalatvan kunnan keskusvaalilautakunta

Eeva-Liisa Similä Anna-Liisa Kivimaa
puheenjohtaja sihteeri