Kuulutus

Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 26.9.2016 § 223 Siikalatvan kunnan kaavoituskatsauksen 2016.

Kaavoituskatsaus on nähtävillä kunnan internetsivuilla www.siikalatva.fi Julkiset kuulutukset -palstalla sekä Palvelut>Asuminen ja rakentaminen>Kaavoitus -palstalla. Lisätietoja kaavoituskatsauksesta antaa kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas puh. 044 5118 601.

Siikalatvan kunnanhallitus

LIITE Kaavoituskatsaus